Conciencia física, evolución personal

Snap, crackle and pop!

L’objectiu de l’ajust quiropràctic és eliminar interferències en el funcionament del nostre organisme, potenciar el funcionament del nostre sistema nerviós. D’acord amb aquest propòsit, els ajustos quiropràctics poden ser molt diferents depenent del professional que els realitza i de la persona que els rep. Hi ha al voltant de 200 tècniques quiropràctiques que, a més, […]