Consciència física, evolució personal

Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web www.withannaquiro.com , així com les xarxes socials i/o qualsevol lloc web associat, en endavant el “lloc web” li pertanyen a Anna Sallarés Aguayo, amb domicili a 08037 – Barcelona, en endavant Anna Sallarés Aguayo, i el correu electrònic de contacte del qual és info@withannaquiro.com.

Per a més detalls sobre la direcció, si us plau escriure a info@withannaquiro.com. S’exposa parcialment l’adreça del titular del lloc web per motius de seguretat personal.

TERMES I CONDICIONS

Ús i aplicació

Aquests termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de www.withannaquiro.com com per a aquelles altres que hagin estat creades per Anna Sallarés Aguayo i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

Usuaris

S’entendrà per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, havent-ni prou amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflexats.

En cas que l’usuari vulgui contractar algun dels serveis oferts al lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran de compliment obligatori.

Formes de contacte

Si un usuari vol contactar amb Anna Sallarés Aguayo podrà enviar un correu electrònic a l’adreça info@withannaquirdo.com 

Ús del lloc web

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a Anna Sallarés Aguayo i està protegit per lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

  • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i l’ordre públic;
  • Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  • Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral de Anna Sallarés Aguayo, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

Anna Sallarés Aguayo es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Anna Sallarés Aguayo no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

Propietat intel·lectual

Anna Sallarés Aguayo és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts a la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies , àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense l’autorització de Anna Sallarés Aguayo.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de Anna Sallarés Aguayo, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar-ne cap transformació. En tot cas, sempre haurà de fer menció a l’autoria de Anna Sallarés Aguayo i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot una menció a tercers.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Anna Sallarés Aguayo ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries al lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

Modificacions

Anna Sallarés Aguayo es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

Enllaços

Anna Sallarés Aguayo no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se’n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

Dret d’exclusió

Anna Sallarés Aguayoes reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

Garantía de resultats

Anna Sallarés Aguayo no es farà responsable per l’èxit o el fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix Anna Sallarés Aguayo. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat per Anna Sallarés Aguayo.

Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment Anna Sallarés Aguayo substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable dels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.

Resolució de litigis en línia

L’usuari o client podrà escriure a info@wirthannaquiro.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

També podreu utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia aquí. (ec.europa.eu/consumers/odr )

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

Anna Sallarés Aguayo podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense avís previ i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

Anna Sallarés Aguayo pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Barcelona, Espanya, per ser el domicili de la titular del lloc web.